ZEDEX
R.Janc, B.Jankowiak
Spółka Jawna

ul. Chodzieska 11, 60-418 Poznań
ZEDEX R.Janc, B.Jankowiak Spółka Jawna

60-418 Poznań ul. Chodzieska 11

NIP 781-10-03-912
REGON 630513140

Tel. +48 61 840 30 64, +48 61 840 33 19
Fax. +48 61 849 93 44

e-mail: biuro@zedex.pl