ZEDEX
Roman Janc

ul. Klonowa 3, 62-006 Gruszczyn

PROJEKTUJEMY I WYKONYWUJEMY SZYBY DŹWIGOWE

  • wykonujemy projekty na indywidualne zapotrzebowanie, optymalnie dostosowane do wymagań użytkownika, uwzględniając obowiązujące normy budowlane i dźwigowe.
  • wykonujemy szyby dźwigowe murowane, stalowe, w wersji panoramicznej (przeszklone ściany szybu)

WYKONUJEMY REMONTY I MODERNIZACJE URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH POLEGAJĄCE NA WYMIANIE ZUŻYTYCH PODZESPOŁÓW ,ORAZ W ZAKRESIE ZLECONYM PRZEZ KLIENTA Z UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW.

W zakresie modernizacji proponujemy:

  • przygotowanie dokumentacji modernizacyjnej dostosowanej do zakresu wymiany podzespołów zleconej przez inwestora (łącznie z zatwierdzeniem przez Urząd Dozoru Technicznego)
  • dobór parametrów technicznych dźwigu umożliwiający maksymalne wykorzystanie istniejących w obiekcie warunków (powierzchnia i udźwig kabiny systemy sterowań zużycie energii itp.)
  • oferujemy szeroką gamę podzespołów dźwigowych i kabin, co umożliwia ograniczenie kosztów modernizacji i późniejszego serwisu
  • wykonanie modernizacji urzadzeń w pełnym zakresie tj. prace budowlane i dźwigowe
  • OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE DOBORU URZĄDZENIA, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ORAZ WYSTROJU.

Służymy Państwu profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru środków transportu pionowego uwzględniając Państwa życzenia, aspekty techniczne, eksploatacyjne i finansowe. Służymy pomocą od etapu projektowania, doboru urządzeń, wykonawstwa, oraz ekonomicznych aspektów prowadzenia serwisu.

W związku ze stałym wprowadzaniem na rynek nowinek technicznych, wzrostem cen podzespołów dźwigowych oraz praktykami monopolistycznymi koncernów dźwigowych w zakresie prowadzenia serwisu, już na etapie projektowania dobór urządzeń ma istotny aspekt finansowy.

WYKONUJEMY POMIARY ELEKTRYCZNE

  • Wykonujemy pomiary ochrony przeciwporażeniowej oporności wszystkich urządzeń do 1kV.
  • Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych w budynkach (gniazda w, wyłączniki, zabezpieczenia itp.)