ZEDEX
Roman Janc

ul. Klonowa 3, 62-006 Gruszczyn

WINDY OSOBOWE z MASZYNOWNIĄ

Rozwiązanie tradycyjne (pomieszczenie maszynowni nad szybem)

 • szeroka gama zastosowania napędów i rozwiązań technicznych do zastosowania w maszynowniach
 • niskie zużycie energii elektrycznej
 • duża precyzja zatrzymania na przystankach
 • przy istniejącym pomieszczeniu maszynowni możliwość obniżenia kosztów (wymiany i modernizacje)
 • w wypadku awarii 100% dostępu serwisu do sterowania i urządzeń napędowych umożliwia szybkie uwolnienie pasażerów z kabiny w każdej sytuacji
 • rozwiązanie zalecane w obiektach szpitalnych
 • możliwość zastosowania napędu elektrycznego i hydraulicznego (maszynownia górna lub dolna)
Wytyczne bud. dźwigi elektryczne z maszynownią

WINDY OSOBOWE BEZ MASZYNOWNI MRL

 • brak typowej maszynowni
 • urządzenia napędowe znajdują się w szybie, sterowanie w szafie na najwyszej kondygnacji
 • niskie zużycie energii
 • w sytuacji zaniku zasilania , automatyczny zjazd na przystanek
 • możliwość obsługi najwyższej kondygnacji
 • możliwość zastosowania napędu elektrycznego i hydraulicznego
 • możliwość obniżenia nadszybia i podszybia
Dźwigi bez maszynowni kabiny
Dźwigi bez maszynowni katalog
Wytyczne bud. dźwigi elektryczne bez maszynowni
Dźwig bez maszynowni

WINDY TOWAROWE-GASTRONOMICZNE>( BKG SKG, FUD)

 • udźwig 20 - 300 kg
 • niskie zapotrzebowanie energii
 • różne rozwiązania możliwości załadunku i wyładunku (poziom podłogi lub inny)
 • kabiny z drzwiami przelotowymi i pod kątem 90 stopni
 • konstrukcja samonośna szybu
 • maszynownia górna lub boczna
BKG_D

WINDY TOWAROWE – CIĘŻKIE i TOWAROWO-OSOBOWE

 • udźwig 500 kg - 5000 kg
 • możliwość zastosowania napędu elektrycznego lub hydraulicznego
 • szeroka gama możliwości wykończenia kabin
 • nowoczesne systemy sterowań
 • duża dokładność zatrzymania kabiny na przystankach
 • możliwość zastosowania podchwytów usztywniających kabinę przy załadunku i wyładunku (np. wjazd wózkami widłowymi)

WINDY SZPITALNE

 • dźwigi z maszynownią i bez maszynowni
 • napęd hydrauliczny lub elektryczny
 • duża powierzcnia kabiny
 • wysoki konfort jazdy z płynnym zwalnianiem i przyspieszaniem
 • nowoczesne sterowania
 • w wypadku zaniku napięcia zjazd na przystanek i otworzenie drzwi kabiny

WINDY SPECJALNE-TEATRALNE, SAMOCHODOWE

Windy teatralne i specjalne dostosowujemy do indywidualnych wymagań użytkownika i możliwości technicznych i konstrukcyjnych. Zamontowane urządzenia odpowiadają obowiązującym normom i przepisom.

Dźwigi samochodowe:

 • standardowy udźwig 3,0t – 3,5t lub 5,00t – 11,0t
 • lekka konstrukcja szybu
 • modułowa konstrukcja szybu i dźwigu
 • napęd hydrauliczny lub elektrycznym
 • niskie zużycie energii
 • zjazd na najniższy przystanek i otwarcie drzwi w wypadku zaniku zasilania

WINDY DOMOWE

 • dźwigi elektryczne lub hydrauliczne
 • konstrukcja szybu samonośna (szkło inne materiały) lub murowana
 • kabiny i drzwi dostosowane do wystroju mieszkania
 • drzwi automatyczne lub ręcznie otwierane
 • powierzchnia kabiny uwzględniająca wymogi domowników
 • dźwigi do wnętrza lub na zewnątrz budynków

WINDY OSOBOWE PANORAMICZNE

 • windy na indywidualne zamówienie uwzględniające wymogi użytkownika i projektanta
 • zamontowane urządzenia spełniają obowiązujące normy i certyfikat dopuszczenia na rynek